Haberler & Duyurular > İç Denetim Yönergesi Güncelleme Çalışmaları Tamamlandı.

İç Denetim Yönergesi Güncelleme Çalışmaları Tamamlandı.

13 Eylül 2017

İÇ DENETİM YÖNERGESİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 22.03.2016 tarih ve 34096589-000-2508 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İç Denetim Yönergesi Müsteşarlık Makamından alınan 29.03.2016 tarihli onay ile yürürlüğe girmiştir.

İç Denetim Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.